Gebruikerslogin

Afschaffen pauzes en bruggeld in Friesland

afbeelding van raimond
Story topic: 

Bruggeld in AkkrumIn 2017 gaan alle provinciale bruggen over het Van Harinxmakanaal over op bediening vanaf één centrale post in Leeuwarden. Dan worden ook vier bruggen in het zuiden van de provincie (Scharsterbrug, Janesleat, Noarder Aldewei en Terherne) aangesloten. De centrale post komt op het bedrijventerrein De Zwette VI naast het Margaretha Zelle Akwadukt. Ook werkt de provincie Fryslân met de gemeenten aan het afschaffen van pauzes en klompgeld. “Een mooie samenwerking om zo watersporters nog gastvrijer te kunnen ontvangen in Fryslân”, aldus gedeputeerde Kielstra.

De provincie Fryslân en een aantal Friese gemeenten hebben de handen ineengeslagen om ook gemeentelijke bruggen vanuit de provinciale post in Leeuwarden op afstand te kunnen bedienen. Watersporters betalen bij die bruggen geen bruggeld meer en pauzes worden afgeschaft. Met de gemeenten Leeuwarden en de Fryske Marren zijn afspraken gemaakt. De provincie is nog in gesprek met de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Littenseradiel en Heerenveen over het aansluiten van de bruggen.

In 2018 gaan de bruggen tussen Grou en Wergea en de bruggen in Warten over op bediening op afstand. Twee bruggen in de gemeente De Fryske Marren, de Rengersbrug (bij de Grutte Brekken) en Heresyl (tussen Goiïngarypster en Terkaplester Puollen) worden dan ook aangesloten.

In 2019 gaan de bruggen aan de zuidkant van Leeuwarden over op afstandsbediening. De bruggen in de binnenstad blijven lokaal bediend. Het bruggeld in de stad Leeuwarden en in Warten wordt afgeschaft. De spitssluiting in de ochtend- en avondspits in de binnenstad blijft wel. 

De centrale brugbediening is een initiatief van Het Friese Merenproject en Provinciale Waterstaat. Het afschaffen van de pauzes en klompgeld is één van de projecten om Fryslân aantrekkelijker te maken voor de watersport. Het overgaan op centrale afstandsbediening, afschaffen van pauzes en klompgeld vraagt een investering van € 20 miljoen. Vanaf 2017 levert dit de provincie een besparing van personeelskosten op van een half miljoen per jaar. De besparing bij gemeenten is gelijk aan het bedrag voor het afschaffen van het bruggeld.

Provinciale Staten beslissen in december over het voorstel.

Bron: Friesemeren.nl