Gebruikerslogin

Watersport-nieuws

Bouw eiland voor de kust van Zeewolde van start

jun
15

Eiland de Tulp voor de kust van ZeewoldeZeewolde hoopt eind juni te starten met de aanleg van recreatie-eiland 'de Tulp' bij de Kustzone van Zeewolde. Er is inmiddels een aannemer gevonden. Wie dat is wordt volgende week bekend.

Het eiland moet een plek worden voor watersporters en recreanten en wordt ongeveer zo groot als een voetbalveld. Op het eiland, in de vorm van een tulp, komen een aanleghaven, botenhelling en strandjes. Natuur krijgt veel aandacht en er kan gekampeerd worden. 

Het project liep 1,5 jaar vertraging op doordat natuurorganisaties bezwaar maakten. Uiterlijk volgend jaar moet het eiland klaar zijn.

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Goed nieuws bij overlast van waterplanten

jun
03

Maaien van waterplanten op de RandmerenGoed nieuws voor de varende recreanten en surfers die overlast ondervinden van waterplanten: recent onderzoek naar waterplanten in de Rijkswateren toont aan dat het sturen op voedingsstoffen in het water effectief is tegen overmatige groei van waterplanten.

De afgelopen decennia is de kwaliteit van de Nederlandse wateren sterk verbeterd. Het water is helder en in de ondiepe delen van onze grote meren staan steeds vaker waterplanten.

Waterplanten leveren een belangrijke bijdrage aan een goede en stabiele waterkwaliteit: ze gaan de groei van (blauw)algen tegen en hebben een positief effect op de visstand. Waterplanten die in de bodem wortelen en groeien tot aan het wateroppervlak kunnen echter ook overlast veroorzaken, vooral voor varende en surfende waterrecreanten. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vooral de bodembedekkende planten goed zijn voor zowel ecologie als waterrecreatie.

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

7 processen-verbaal voor niet naleven vaarregels de Linge

mei
21

De Linge bij AsperenWaterschap Rivierenland en Waterschap Hollandse Delta hebben afgelopen weekend tijdens controles op de Linge in totaal 7 processen verbaal uitgeschreven voor het niet naleven van de vaarregels. Er werden er 4 opgemaakt voor te hard varen, 3 voor verkeerd afmeren en 1 voor vissen zonder vergunning. Ook werden er nog 15 waarschuwingen uitgedeeld voor te hard varen en verkeerd afmeren.

Om overlast en ongelukken op deze vaarwegen tot een minimum te beperken, controleren de waterschappen als vaarwegbeheerder onder andere de Linge, de wateren in de Alblasserwaard en de Binnenbedijkte Maas tijdens het vaarseizoen.

De handhavers van de waterschappen letten op alle zaken die te maken hebben op veilig varen, het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen, flora en fauna. Zo wordt ook gecontroleerd op het hebben van een geldig vaarbewijs en het in acht nemen van de minimumleeftijd voor het besturen van een boot met motor. Ook wordt toegezien op het in orde zijn van de toerusting van vaartuigen en het correct aan- en afmeren.

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Rivierenland zet laserapparatuur in tegen hardvaarders

mei
19

De Linge bij AsperenVanwege het mooie weer begint het waterschap Rivierenland  vanaf 17 mei met de controles op onder meer de Linge en de Korne. Het schap kijkt of watersporters zich op de rivieren in de Betuwe wel aan de vaarregels houden.

De handhavers treden onder meer op tegen te hard varen. Dit jaar wordt voor het eerst laserapparatuur ingezet. Te hard varen levert voor omwonenden geluidsoverlast op en het leidt tot veel golfslag, waardoor oevers schade kunnen oplopen.

Ook wordt opgetreden tegen jongeren die vanaf bruggetjes in het water springen. Dat kan leuk en spannend zijn, zegt het waterschap, maar het mag niet.

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Haarlem int als eerste gemeente havengeld digitaal met Park-line

mei
13

Parkline WaterHaarlem is de eerste gemeente in Nederland die het betalen van doorvaart- of liggeld digitaliseert via Park-line. Hierdoor hoeven vaartuigbezitters niet meer langs het havenkantoor om doorvaart- of liggeld te betalen. De gemeente Haarlem kiest voor betaalgemak voor de gebruikers op het water en maakt een efficiëntieslag op het gebied van handhaving.

Automatisch betalen van doorvaartgeld

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Sluiswachters terug op Zeeuwse sluizen

apr
17

Rijkswaterstaat is er achter gekomen dat de noodstop op de vier vanuit het Topshuis op Neeltje Jans in Zeeland bediende sluizen niet goed werkt.

Sinds 14 april zijn daarom de sluiswachters terug op de Zandkreeksluis, Roompotsluis, Grevelingensluis en Bergsediepsluis. De techniek van de noodstop wordt nu onderzocht.

Bron: Schuttevaer

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Einde aan seniorenkeuring klein vaarbewijs

apr
07

Vaarbewijs, borden op het waterPer 1 juli 2014 komt een einde aan de seniorenkeuring voor het klein vaarbewijs voor de pleziervaart. Op dit moment zijn senioren vanaf 70 jaar verplicht elke 5 jaar een eigen verklaring te overleggen, waarop een medische keuring kan volgen. Die beperking van de geldigheidsduur van het klein vaarbewijs wordt afgeschaft.

De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het schrappen van de seniorenkeuring volgt op een advies van de VAMEX, de organisatie voor vaarbewijs- en marifoonexamens. Ouderen worden steeds vitaler, de maatregel heeft geen significante betekenis voor de veiligheid op het water en leidt tot een vermindering van administratieve lasten.

Alleen voor pleziervaart langer dan 15 meter, of schepen die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur, is een vaarbewijs voorgeschreven. Voor het overgrote deel van de recreatieve vaart is geen vaarbewijs nodig. De seniorenkeuring komt per 1 juli van dit jaar te vervallen. Daarmee kunnen de watersporters nog in het komende watersportseizoen hun voordeel doen.

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Uitbreiding jachthaven Nijkerk kan in 2015 beginnen

apr
07

Plannen de Zuidwal per 2015Ze praten er op de Zuidwal al 30 jaar over, maar nu komt de uitbreiding van de jachthaven toch echt in zicht. Naar verwachting wordt er in 2015 mee begonnen

Dat komt door de perikelen bij Interhuis & Nieuw Hulckesteyn, de exploitant van de veelbesproken camping. Beide dochterondernemingen van RGV zijn in surseance van betaling geraakt Daardoor raakt de herontwikkeling van de camping in het slop en kan de Zuidwal op eigen houtje verder. Dat is zo in 2012 afgesproken.

De gemeente en Rijkswaterstaat staan achter de watersportvereniging en ook met met de verdedigers van natuur en milieu zijn inmiddels door De Zuidwal positief verlopen gesprekken gevoerd. Omdat nu alle benodigde afspraken en parameters goed staan, verwacht de Zuidwal in 2015 te kunnen beginnen.

Dan moet er gebaggerd worden, damwanden, steigers en verlichting aangelegd. De vereniging is van plan veel zelf te doen, met name de zogenaamde "maandagavondploeg", die veel aan het onderhoud van de haven doet, staat klaar om te beginnen. De uitbreiding wordt door de vereniging zelf betaald en zal 100 ligplaatsen meer opleveren, waardoor de nu nog lange wachtlijst dan een stuk korter wordt..

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Koning opent 8 mei 2014 nieuwe Johan Frisosluis Stavoren

apr
04

Nieuwe Johan Frisosluis te StavorenZijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag 8 mei 2014 de tweede Johan Frisosluis in Stavoren. Het nieuwe sluiscomplex is gebouwd naast de bestaande Johan Frisosluis. Deze uitbreiding  maakt een einde aan de lange wachttijden in het zomerseizoen.

De nieuwe sluis is milieuvriendelijk, energieneutraal en oogt als een natuurlijke aanlegplaats. Er zit een grote knik in de sluiskolk. Deze knik zorgt voor meer ruimte waardoor het voor de recreatievaart eenvoudig manoeuvreren is. Op de plek waar de sluiskolk overgaat in het Johan Frisokanaal ligt een tweede brug. Bij het sluiten van de brug wordt energie teruggewonnen die vervolgens weer gebruikt wordt voor het openen van de brug. Daarnaast bevat het sluiscomplex 150 m2 aan zonnecellen.

De bouw van de sluis is één van de laatste grote projecten van het Friese Merenproject. Met dit omvangrijke programma investeert provincie Fryslân in watersport, economie en natuur. Het project is in 2000 gestart en loopt af in 2015. In de afgelopen jaren zijn  nieuwe vaarroutes uitgezet, nieuwe vaargebieden aangelegd en nieuwe aquaducten, aanlegvoorzieningen, bruggen, sluizen en havens gebouwd. 

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Friesland populair bij Nederlandse watersporter

mrt
28

FrieslandNederlandse vaarders en zeilers beschouwen Fryslân als het meest aantrekkelijke vaargebied van ons land. Dat is één van de conclusies van het marktonderzoek van NBTC-NIPO, dat plaatsvond in het najaar van 2013. Het onderzoek brengt het profiel en gedrag van Nederlandse watersporters in beeld.

Twee op de vijf vaarders en zeilers is van plan om Fryslân in de komende drie jaar te (her)bezoeken. Niet minder dan 87% van hen beoordeelt de provincie als aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk. Hiermee beschouwen zij Fryslân als het meest aantrekkelijke vaargebied van Nederland.

Fryslân favoriet

Andere uitkomsten van het onderzoek laten zien dat vaarders en zeilers het vaakst voor Fryslân kiezen. Over de afgelopen drie jaar heeft een derde van hen hier gevaren. Over deze zelfde periode krijgt Fryslân als gemiddeld rapportcijfer maar liefst een 8,1. Daarmee geldt de provincie als meest favoriete vaargebied van Nederland.

Inzicht in Nederlandse vaarrecreatie

Story topic: 
Geplaatst door raimond lees verder

Pagina's

Abonneren op Watersport-nieuws