Gebruikerslogin

Maaiplan Gooimeer gepresenteerd.

afbeelding van raimond
Story topic: 

Maaien van waterplantenLeefbaar Huizen heeft dinsdag haar maaiplan voor het Gooimeer gepresenteerd aan de gemeente Huizen. De gemeente onderkent de problemen die de woekerende waterplanten opleveren. Het plan zal worden besproken met andere gemeenten langs de Randmeren en met de Coöperatie Gastvrije Randmeren die het maaien coördineert tot aan Kampen toe. Vanuit deze coöperatie zal overlegd worden met Rijkswaterstaat.

Leefbaar Huizen heeft daarin voorgesteld om voor de ingangen naar de haven en de Aanloophaven grote cirkels te maaien, waardoor er voor plezierjachten meer manoeuvreerruimte ontstaat dan alleen de druk bevaren vaargeul. Dat is bijvoorbeeld van belang bij het strijken van de zeilen.

Zeilschoolhouder en bootverhuurder Jan Schra, eveneens commissielid, ondervindt met zijn bedrijf ook veel hinder van de waterplanten. Volgens Lizzy Mercx is het idee van extra betonning rond gemaaide gebieden een kostbare grap. Mogelijk kan worden gemaaid in gebieden die sowieso al van tonnen zijn voorzien, zoals de zogenoemde jachtbebakening of 1.50 meter lijn. Overigens gelden hiervoor strikte vergunningseisen. Er wordt inmiddels wel gemaaid, maar voor de watersporter is niet zichtbaar waar de gemaaide stroken zich bevinden. Officieel mag vanaf 1 juli gemaaid worden, maar er is toestemming om dat al twee weken eerder te doen.

De laatste jaren wordt de watersport geplaagd door de woekerende aanwezigheid van fonteinkruid in de randmeren. Het is ooit door de rijksoverheid gezaaid met als opzet de meren schoon te maken. Dat heeft goed gewerkt, echter de bijwerking is dat met name het Gooimeer met uitzondering van de vaargeul niet meer goed bevaarbaar is. Het snelgroeiende fonteinkruid zorgt ervoor dat het meer elke zomer in hoog tempo dichtgroeit, waardoor bootjes erin vast komen te zitten en scheepsschroeven omwikkeld raken door de waterplanten. Schepen raken daardoor onbestuurbaar en dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Schippers van plezierjachten kiezen bij het aandoen van de Huizer havens er nu voor om hun zeilen te strijken terwijl zij zich in de vaargeul bevinden, waar ook de snelvarende vracht- en passagiersschepen gebruik van maken en waar de watersport zich nu noodgedwongen concentreert.